Všechna práva vyhrazena

Všechny materiály z těchto webových stránek slouží výhradně pro vaše osobní nekomerční použití za předpokladu, že všechny doložky týkající se autorských a jiných vlastnických práv, které jsou součástí původních materiálů, zachováte ve všech kopiích těchto materiálů. Materiály, které se nalézají na tomto serveru nesmíte žádným způsobem upravovat, reprodukovat nebo veřejně vystavovat, předvádět či šířit nebo jinak používat pro jakýkoliv veřejný či komerční účel. Jakékoliv používání těchto materiálů na jakémkoliv jiném webovém serveru či jiném síťovém prostředí pro jakýkoliv účel je zakázáno. Materiály na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné použití jakýchkoliv materiálů z těchto stránek může znamenat porušení zákonů o autorských právech, zákonů o ochranných známkách a jiných zákonů.

Podmínky používání

Služby poskytované těmito Stránkami jsou veřejně přístupné. Používání Stránek je podmíněno souhlasem s těmito Podmínkami. Návštěvník Stránek vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami jejich používáním.
Bez souhlasu Vlastníka není dovoleno používat tyto Stránky jinak než pro vlastní potřebu. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Vlastníka.
Návštěvník se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami.
Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k částečné či úplné nefunkčnosti Stránek. Dále může dojít také ke změně či zrušení poskytovaného obsahu nebo služeb. Uvedené skutečnosti nezakládají návštěvníkovi Stránek nárok na náhradu škody.
Tyto Stránky mohou obsahovat odkazy na internetové servery a stránky třetích stran. V těchto případech Vlastník neodpovídá za jejich obsah ani funkčnost.

Odmítnutí odpovědnosti

Materiály a služby poskytované na těchto webových stránkách jsou poskytovány bez záruky jakéhokoli druhu. Závazky společnosti týkající se jejich produktů a služeb jsou určeny výhradně smlouvami, na základě kterých jsou poskytovány, a žádný obsah těchto webových stránek by neměl být vykládán jako změna těchto smluv. Společnost dále neručí za správnost a úplnost materiálů, softwaru a služeb na těchto webových stránkách. Společnost může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny v materiálech na těchto webových stránkách nebo změny produktů a cen v těchto materiálech popsaných. Materiály a služby na těchto webových stránkách nemusí být aktuální a společnost se nezavazuje, že bude materiály a služby na tomto webovém serveru aktualizovat.

Ochrana osobních údajů

V zájmu společnosti je i ochrana vašeho soukromí. V případě poskytnutí osobních údajů společnosti dáváte souhlas s jejich zpracováním. Vaše osobní data budou použita výhradně za účelem archivace, zpracování statistických dat a další činnosti společnosti v souladu s ustanovením zák. č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost se zavazuje, že přístup k vašim osobním údajům bude povolen pouze pověřeným osobám a žádné z těchto údajů nebudou poskytnuty ke zpracování třetí straně s výjimkou orgánů činných v trestním řízení.