Školení BOZP, PO, školení řidičů

tvorba online kurzů, e-learning

V naší nabídce naleznete online školení specializovaná na problematiku zákonných školení:

Školení bezpečnosti práce a školení řidičů nabízí náš specializovaný portál WWW.BEPOR.EU.

školíme, vytváříme a publikujeme
0 let

Zákonná školení

BOZP, PO, řidičů, první pomoci a další

Zákonná školení

Od roku 1999 nabízíme našim zákazníkům školení řidičů. V roce 2011 jsme rozšířili nabídku o další zákonná školení pro bezpečnost práce, požární ochranu první pomoc. Nabízíme i řadu doplňových školení pro vybrané profese.

Za celou dobu nám dala důvěru pro toto školení celá řada malých ale i velkých společností. Všechna naše elektronická školení plně nahrazují prezenční formu a dozorové orgány je plně akceptují

Výroba elektronických e-kurzů

Zrealizovali jsme již více jak 50 elektronických kurzů na různá témata. Vyškolíme autorský tým, sestavíme osnovy kurzu, přípravíme scénářů a pokračujeme vlastním převodem do podoby e-kurzu, jeho nasazením do LMS a do výuky.
Kurzy tvoříme buď přímo v prostředí LMS nebo využíváme v programu Lectora. Děláme AICC, SCORM kompatibilní kurzy. Do kurzů jsme schopni implementovat jak animace, tak i zvuk či video.

Poradenství a školení k e-learningu

V naši společnosti se zabýváme online školením a elektronickou výukou – tedy e-leanringem již od roku 1998. Realizovali jsme řadu projektů – někdy byla online výuka dominantní a jindy pouze jako podpora výuky prezenční. Spolupracujeme s předními tvůrci LMS systémů: eDoceoiTutorMoodleSAP, a dalších. Specializujeme se na tvorbu elektronických kurzů (školení) a jejich nasazení. Rádi vám poradíme …