Výroba elektronických e-kurzů

V naší společnosti se zabýváme tvorbou elektronických kurzů od roku 1998. Od jednoduchých kurzů postavených na formátu html jsme postupně přešli k tvorbě pomocí profesionálních nástrojů a tvorbě kurzů ve standardech a doporučeních SCORM a AICC. Stejně tak jsme schopní připravit i CD ROM nebo pouhý html formát pro váš web.

Své služby v oblasti tvorby e-learningových kurzů a školení nabízíme i ostatním firmám – v posledních letech jsme významně spolupracovali se společnosti LANGMaster.

Elektronické kurzy vytváříme pomocí profesionálních nástrojů Lectora Inspire, Camtasia Studio, Adobe Flash a dalších. Jsme připravení pro vás vytvořit jednoduché textové i grafický náročné animované e-kurzy. Zvládneme připravit i animované filmy.

Při tvorbě e-kurzů zajišťujeme:

  1. Vyškolení autorského týmu tak, aby byl schopen připravit správně strukturovaná data připravené pro převod do elektronické podoby.
  2. Vytvoření struktury kurzu pro další práci na autorských datech – napomáháme autorům vytvořit správné struktury v dané tématice tak, aby odpovídaly didaktickým požadavkům na výsledný kurz.
  3. Jazykové korektury – zajišťujeme pomocí našich partnerů jazykovou korekturu na dané dílo (dle požadavku zadavatele).
  4. Grafický návrh – zrealizujeme s pomocí našich smluvních grafiků návrh, jak bude kurz vypadat po grafické stránce.
  5. Ergonometrický návrh – ve spolupráci s grafiky navrhneme axonometrické ovládání – tedy to jak a kde budou ovládací prvky, jak budou vypadat, jak se bude kurz obsluhovat atp.
  6. Vlastní převod a vytvoření e-kurzu – převod autorských podkladů do tvaru vhodného pro doporučení SCORM, AICC, prostého HTML nebo provozu z CD ROM.
  7. Animace, simulace, … – spolupracujeme na scénáři a na vytvoření celé animace v prostředí FLASH a na integraci výsledné animace do studijního prostředí.
  8. Nasazení a testování e-kurzu – kurz nasadíme do studijního prostředí, otestujeme ho a navrhneme nejlepší způsob jeho nasazení k vlastnímu studiu. Po pilotním nasazení pak provádíme úpravy kurzu v oblasti ekonometrie, autorských testů aj.