ŠKOLENÍ

Naše školení v internetové verzi jsou vhodná pro malé a střední společnosti. Výhodou je velmi snadná přístupnost z jakéhokoli PC s nainstalovaným internetovým prohlížečem. Manažer vzdělávání vyplní objednávku na požadované počty a druhy školení. Po zaplacení obdrží certifikační kódy, které rozdá zaměstnancům. Jména a maily pracovníků může také zadat do systému a přístup jim zašleme my. Pomocí kódu si zaměstnanci otevřou jednotlivá školení. Projdou-li stránky školení, přistoupí na závěr k certifikačnímu testu. Pokud ho splní, je jim okamžitě vystaven certifikát potvrzený odborným garantem. Certifikát spolu s podpisem zaměstnance slouží jako doklad o absolvovaném školení. Veškeré údaje včetně certifikátů jsou uloženy v našem systému a v případě ztráty je můžeme kdykoli obnovit a znovu zaslat.

Školení BOZP online

Školení je určeno pro všechny vedoucí a ostatní zaměstnance pracující v zejména v administrativních nebo příbuzných oborech. Školení musí absolvovat každý zaměstnanec, který je v pracovněprávním poměru vůči zaměstnavateli a to včetně zaměstnanců s uzavřenou dohodou o provedení práce nebo dohodou o provedení činnosti. Za vedoucího zaměstnance je považován takový zaměstnanec, který má přímo pod sebou minimálně jednoho podřízeného zaměstnance.

Školení PO – požární ochrana a bezpečnost

Školení je určeno pro všechny vedoucí a ostatní zaměstnance pracující v zejména v administrativních nebo příbuzných oborech. Povinnost školit mají zaměstnavatelé, jejich činnost je zařazena do kategorie se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. V případě pochybností, zda je školení určeno právě pro Váš obor činnosti nebo pokud si nejste jisti s kategorií požárního nebezpečí, neváhejte nás kontaktovat. Vedoucí zaměstnanec je ten, kdo přímo pod sebou alespoň jednoho podřízeného.

Povinné školení řidičů referentů

Školení je určeno pro všechny zaměstnance, kteří při činnostech spojených s výkonem zaměstnání používají vozidlo a to bez ohledu na to, zda je služební či soukromé. Školení musí absolvovat každý zaměstnanec, který je v pracovněprávním poměru vůči zaměstnavateli a to včetně zaměstnanců s dohodou – DPP nebo DPČ. Povinnost školení řidičů se týká všech pracovníků, kteří řídí motorová vozidla do 3,5 t na pracovní cestě bez ohledu na to, zda mají řízení vozidel sjednáno v pracovní smlouvě či nikoliv.

Školení první pomoci pro zaměstnance

Školení je určeno pro všechny zaměstnance pracující v zejména v administrativních nebo příbuzných oborech. Školení musí absolvovat zaměstnanec, který je v pracovněprávním poměru a je pověřen zabezpečovat první pomoc na pracovišti. Doporučujeme ho doplnit praktickou částí.