Výhody našeho řešení

 • Jednoduchost systému – nepoužíváme systém „login-heslo“, které uživatelé zapomenou – přidělujeme certifikační kód – ten se použije a už si ho nikdo nemusí pamatovat – další rok dostane jiný kód.
 • Plná uznatelnost – elektronické školení pro dozorové orgány plně uznatelné stejně jako školení prezenční. Není tedy důvod se obávat nějakých sankcí. Naši klienti prošly kontrolami Inspektorátu práce k plné spokojenosti a bez jakékoli sankce.
 • Přehled pro administrátory – přes administrativní rozhraní lze sledovat postup školení, tisknout přehledy a tisknout si i certifikáty jednotlivých uchazečů.
 • Online podpora – na našem serveru je k dispozici online podpora, takže kdykoli se může kdokoli na co chce zeptat – a to jak administrátor, tak i zaměstnanec, který prochází školení!
 • Archivace výsledků – archivujeme jak certifikáty, tak i výsledky jednotlivých zkoušek pro případ kontroly.
 • Zajištění identity zkoušeného  – je prostřednictvím čestného prohlášení – tedy doporučený způsob je – zkoušený si vytiskne certifikát – ten podepíše a odstřihne si část určenou pro řidiče – podepsaný zbytek odevzdá (pošle) na osobní oddělení, kde je založen.
 • Kurz ke školení zdarma – není tak nutné čekat na přidělení certifikačního kódu. Doba přípravy je individuální – prostudování kurzu cca 1,5 hodiny – nicméně test není vázán na kurz – kdo se cítí, že ho udělá, tak může jít i bez testu. (tento přístup lze po dohodě změnit)
 • Builten – všem, kteří zanechali svoji mail adresu (je to nepovinná položka) je v případě změn zákona zasílána informace o nedůležitějších změnách, která by se jich mohla týkat. Udržujeme tak vysokou proškolenou i mimo vlastní periodu školení.
 • Aktualizace obsahu – v rámci licence je obsah průběžně aktualizován.
 • Platnost školení – jsme schopni se přizpůsobit s periodou požadavkům objednatele a na certifikát variabilně dávat platnost 1 nebo 2 roky.
 • Zobrazení křižovatek –  jsou zobrazeny z pohledu z auta – ptačí perspektiva a animace není na místě – na křižovatku přijedeme v autě, nepřiletíme na ni letadlem.
 • Metodické řešení – kurz je postaven na principu – co se učím, to vidím – tedy v kurzu není nutné stránky rolovat a nejsou zde odkazy na doprovodné materiály.
 • Otázky – všechny otázky, ze kterých je sestaven certifikační test jsou uvedeny v kurzu se správným řešením.
 • Certifikační test – test tvoří 15 otázek, z toho musí být 12 správně. Výběr je ze 3 nabízených odpovědí, kde je vždy pouze jedna správně. Test je sestaven z otázek z jednotlivých kapitol – páteř tvoří řešení křižovatek.
 • Certifikát IHNED – po úspěšném složení testu je okamžitě vystaven certifikát ve formě PDF dokumentu – není nutné čekat na zaslání od autoškoly. Certifikát je také zaslán na mail adresu zaměstnance.
 • Duplikát certifikátu – z administrativního rozhraní lze kdykoli vytisknout duplikát a nechat znovu podepsat. Pokud je test udělán, při opětovném uplatnění kódu si může duplikát vytisknout kdykoli i zaměstnanec.
 • Vlastní logo na certifikátech – vystavované certifikáty může každá firma zdarma opatřit svým logem.
 • Garance ceny – pokud vám nabídne někdo nižší cenu než my, nabídneme vám stejnou cenu s lepšími službami.
 • Úpravy školení v ceně – v rámci základního ročního poplatku jsme připraveni doplnit školení o jednu kapitolu – cca 10-15 stránek, se specifickými pravidly. Součástí úpravy je i vytvoření otázek a jejich zařazení do závěrečného testu.
 • Změny parametrů školení – jsme schopni provádět změny dle požadavku – nucený průchod kurzem, změna počtu otázek i parametrů závěrečného testu atp.
 • Dostupnost školení – upravené školení je zařazeno na náš server do „neviditelné“ sekce. Tedy běžný návštěvník o takovémto školení neví. Přístup oprávněným osobám je pak zajištěn předáním specifického certifikačního kódu, který otevře dané školení.
 • Vytvoření školení na zakázku – jsme schopni vytvořit školení z „nuly“ podle vašich požadavků. V podobném rozsahu to zvládneme do 4 týdnů a v ceně cca 30 – 50 tisíc korun.
 • Propojení systémů –  jsme vlastníky celého řešení, které programují naši programátoři. Lze tedy vytvářet propojení mezi naším a cizím systémem a podle potřeby tak předávat klíčová data do dalších systémů – např. datum zkoušky, datum platnosti, atp.
 • Plná integrace do vzdělávacích systémů – školení je plně integrovatelné do LMS. Stejně tak disponujeme znalostmi daného systému a provozujeme pod tímto systémem kurzy v ředě společností.
 • Identické školení  pro LMS i pro Internet  – design i způsob ovládání je stejný jak v LMS tak i na Internetu – při případném přechodu tak pro uživatele nenastávají žádné zmatky.