Firma vzhůru nohama

Půlka oddělení odchází na homeoffice. Jeden nikdy neví, co se může stát. Děti jsou doma, na práci není klid. To se chystá svačina, vaří oběd, opravuje polička a úraz je na světě. A když se to stane v pracovní době? Průšvih. Chápu vaše obavy. Homeoffice s sebou přináší řadu problémů nejen pro zaměstnavatele. Pojistěte se […]