Zákonná školení BOZP, PO, řidičů, první pomoci a další

Od roku 1999 nabízíme našim zákazníkům školení řidičů referentů. V roce 2011 jsme rozšířili nabídku o další zákonná školení pro oblast školení bezpečnosti práce, školení požární ochrany a školení první pomoci. Dokončujeme také školení pro pracovníky, kteří pracují ve výškách.

Za celou dobu nám důvěru pro toto školení dala celá řada malých ale i velkých firem. Některé zajímavé projekty najdete v referencích.

Všechna naše elektronická školení plně nahrazují prezenční formu a dozorové orgány je plně akceptují. 

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany - BOZP a PO

Školení jsou primárně určeny pro zaměstnance a jejich vedoucí v nejdůležitějších oblastech právních norem a předpisů BOZP a PO. V rámci školení se zaměstnanec seznámí se základní problematikou BOZP a PO.

Školení řidičů vozidel do 3,5 t – řidičů referentů

Školení je určeno pro firmy, které jsou ze zákona č. 262/2006 Sb. povinny provádět periodické školení a přezkoušení svých zaměstnanců v oblasti dopravních předpisů

Více podrobností naleznete na našem portálu zákonných školení:

www.bepor.eu