GDPR - General Data Protection regulation

Naše firma Vám dodá kvalitní e-learningové školení GDPR na splnění povinnosti vyplývající z obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR), což je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.

Školení Vám poskytneme z obecné části GDPR a dále Vám jej sestavíme na míru, dle Vašeho zaměření. Tím, že vaši zaměstnanci budou proškoleni v oblasti zacházení a ochrany osobních údajů splníte u nich jednoduše a prokazatelně požadavek na zvyšování povědomí, a to bez velkých investic.

Školení bylo vytvořeno týmem odborníků z oblasti ochrany osobních údajů, IT, auditorů, právníků. Naše společnost toto školení GDPR úspěšně aplikovala v Národní agentuře pro komunikační a informační technologie, s.p. Kromě školení GDPR jsme schopni pro vás zajistit i další služby v oblasti GDPR - analýzu, vypracování potřebné dokumentace, nastavení procesů, výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů - DPO atd.